• Svet skialpinizmu
  • E-shop
  • Bazár
  • PoradenstvoVZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

podľa Prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Na adresu spoločnosti
R-DAS, s.r.o., Rybárska 408/28, 962 31 Sliač

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy
o poskytnutí tejto služby*:

 _____________________________________________________________________________

 

Dátum objednania/dátum prijatia*:

______________________________________________________________________________ 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 ______________________________________________________________________________

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 ______________________________________________________________________________

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):


 _______________________

V ___________________dňa ________________

*Nehodiace sa prečiarkniteKošík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Košík Pokladňa

Odber noviniek

Quatro - jednoduchý nákup na splátky